Om oss

Kraft Laks AS er eit lokalt forankra oppdrettsselskap med lang fartstid i næringa. Vi driv med oppdrett av laksesmolt i Dalsbygda i skulebygda Volda. Reisetid frå Volda sentrum er om lag 15 min. ferge og 15 min. køyreavstand. Anlegget har historie heilt attende til 1983, og har gjennom 1990- og 2000-talet vorte vesentleg ombygd og oppgradert. Vi innehar ein konsesjon på 5 mill. smolt i året, men produserar om lag 2,5 mill. smolt ved tradisjonell gjennomstrøyming. Vi er aksjonær i Salmon Group, verdens største nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap.

Kontakt oss

Kraft Laks AS

Dalsfjordvegen 2805

6120 Folkestad

Telefon: 700 53 150

Epost:  post@kraftlaks.no